Loading...

Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind

Hatsuyume (初夢)

Hatsuyume (初夢): giấc mộng đầu tiên của năm mới. Người Nhật tin rằng những hình ảnh, câu chuyện trong giấc mơ này Read More

ENOLA HOMES

Tình cờ bấm xem thử phim Enola Holmes trên netflix và bị hút ngay cảnh đầu tiên bởi nữ chính Millie Brown Read More