Loading...

Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind

ENOLA HOMES

Tình cờ bấm xem thử phim Enola Holmes trên netflix và bị hút ngay cảnh đầu tiên bởi nữ chính Millie Brown Read More

RỪNG NA UY

Có một đợt Sensei về Nhật và hỏi mình có muốn mua gì cho không? Và mình đã nói em thích cuốn Read More