Loading...
All Posts By

buuycao

Hatsuyume (初夢)

Hatsuyume (初夢): giấc mộng đầu tiên của năm mới. Người Nhật tin rằng những hình ảnh, câu chuyện trong giấc mơ này Read More