Loading...
Browsing Category

Nhật Ký

18/03/2023

 Hôm nay mình đi Nam Thi Library ngồi đọc sách, tối hôm qua dùng chatGPT để thảo luận sâu về cuốn Zen Read More

Hatsuyume (初夢)

Hatsuyume (初夢): giấc mộng đầu tiên của năm mới. Người Nhật tin rằng những hình ảnh, câu chuyện trong giấc mơ này Read More